Carl Johan Liljewall

Projektledare

Carl Johan kommer närmast från Accenture i Frankrike där han arbetat som managementkonsult och drivit ett stort antal studier och projekt. Han har även tidigare erfarenhet av företagsförvärv på köparsidan. Carl Johan har en Master i Ekonomi från Sorbonne samt en Master i International Business från Assas-universitetet i Paris.

© Copyright 2019 Lars Weibull AB