Marknadsundersökning förvärv

M&A-Barometer – Marknadsundersökning hos våra investerare

Vi märkte av en kraftig inbromsning i viljan att göra affärer hos många investerare under slutet av mars och april och en del transaktionsprocesser pausades. Under maj och juni förändrades tongångarna till något mer positiva och vi beslöt oss därför för att göra en marknadsundersökning hos våra mest aktiva investerare. Detta för att få en bättre uppfattning om hur investerare agerar just nu och hur deras framtida planer ser ut med tanke på rådande situation relaterat till Covid-19. Undersökningen skickades ut i början av juni och har besvarats av ca 100 investerare. Trots tuffa marknadsförhållanden har vi på Lars Weibull AB genomfört fyra transaktioner under Q2 och har även ett antal pågående processer som vi ser fram emot att slutföra inom kort.

Höjdpunkter av undersökningen
Intressant att notera och positivt för M&A-marknaden är att det är en förhållandevis stor andel investerare som fortsatt har samma syn på företagsförvärv. Många fortsätter att analysera potentiella förvärv i samma takt som  innan Covid-19 och 56% kan tänka sig att inleda nya förvärvsprocesser just nu. Adderar vi även investerare som kan tänka sig att inleda processer men endast om det gäller mycket intressanta objekt så är det 98% som kan tänka sig att genomföra förvärv under rådande marknadsläge. Dock har en klar majoritet av investerarna rapporterat att det är betydligt färre objekt ute på marknaden just nu. När det gäller värderingar är det tudelat, där en del investerare håller kvar samma värderingssätt medan andra kommer att vara mer försiktiga. Det är också troligt att en del investerare kommer att förändra buduppläggen med hänsyn till fast och rörlig köpeskilling. I tillägg tror en majoritet av investerarna att framtida M&A-processer inte kommer att påverkas nämnvärt av Covid-19.

Marknadsundersökningen pekar på att det finns ett relativt stort antal köpare som väntar på förvärvsmöjligheter och vi tror därför att aktiviteten på M&A-marknaden kommer stiga senare i år. Dock tror vi att intresset kommer att vara mer riktat mot företag och branscher som hanterat krisen förhållandevis väl, då det kommer att råda en lägre osäkerhet kring dessa företags framtid. Branscher och företag som drabbats hårt av krisen och som ändå vill sälja i år kan förvänta sig försiktiga värderingar och förändrade budupplägg från investerare.

Om ni önskar ta del av hela undersökningen är ni välkomna att höra av er till Daniel Pålsson, Daniel.Palsson@weibull.se.

 

© Copyright 2021 Lars Weibull AB