Wellnet förvärvas av Söderberg & Partners

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Söderberg & Partners förvärvade det digitala hälso- och friskvårdsbolaget, Wellnet. Förvärvet är ett steg i Söderberg & Partners strategiska satsning på friskvård och hälsa – ett område där Wellnet idag har en marknadsledande position.

Wellnet grundades 2005 och erbjuder idag mer än 20 000 tjänster från Sveriges ledande hälso- och friskvårdsleverantörer genom deras friskvårdsplattform. En av deras grundprinciper är att en hållbar och effektiv organisation behöver välmående och starka medarbetare för att fungera, och då krävs det att arbetsgivaren tar arbetet med hälsa och friskvård på allvar.

Wellnet blir i och med detta förvärv en helägd del av Söderberg & Partners-koncernen och en viktig hörnsten inom deras affärsområde kompensationer och förmåner. Wellnet kommer dock att fortsätta bedriva sin verksamhet under befintligt varumärke tills vidare.

– Health and Wealth går hand i hand och det är även två viktiga hörnstenar inom vårt rådgivningserbjudande. Det är vår förhoppning att erfarenheterna från Wellnet och kraften i Ewa Skiöldebrand som person kommer innebära att Söderberg & Partners kan skapa lösningar som ger företag omedelbar avkastning på deras investeringar i personalens hälsa, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef, Söderberg & Partners.

För mer information om transaktionen, kontakta gärna projektledare Ola Weibull på 076-126 03 07.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB