Anderssons HVB och Levito förvärvas av Sydsvenska Hälsogruppen

Sydsvenska Hälsogruppen (SHG) är ett familjeföretag och en privatägd vårdgivare med starka värdegrunder. Den första juli förvärvade SHG 100% av aktierna i Anderssons HVB AB och Levito AB. 

Anderssons HVB AB (”Arlövsgårdens HVB”) erbjuder tillsammans med Levito AB heldygnsinsatser med vård och boende till ungdomar med psykosociala problem. Arlövsgårdens HVB är ett kvalificerat behandlingshem med 12 vårdplatser för ungdomar mellan 14-19 år och Levito AB erbjuder träningslägenheter med stödboendetillstånd för färdigbehandlade ungdomar mellan 16-21 år som är redo för eget boende. Arlövsgårdens HVB är en respekterad vårdgivare inom HVB med starka värdegrunder som är specialiserad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: