Accel AB och Accel Elektronika UAB

Global tier 1 leverantör sökes

När vi träffade grundarna och ägarna till Accel AB och Accel Elektronika UAB hösten 2011 var det för att diskutera ett traditionellt generationsskifte med anledning av att ägarna passerat pensionsåldern. Ägarna insåg också att företaget vuxit och blivit så stort att det var svårt att fortsätta växa och utvecklas utan tillgång till de muskler som finns i en större koncern.

ACCEL-gruppen är en ledande leverantör och tillverkare av elektriska och elektromekaniska produkter och komponenter för fordonsindustrin globalt. Företaget grundades av Sten Nilsson och Gintas Maldziunas 1987 och omsätter nu ca 200 mkr och har 400 anställda. Produkterna marknadsförs genom fyra huvudsakliga produktgrupper: solsensorer, bältesswitch, sensorer för detektering av vatten i bränsle och styrningskontroller. Sedan 1994 tillverkas produkterna i två produktionsanläggningar i Litauen.

TIER 1 global fordonsleverantör

Efter att ha satt oss in i produkterna och kundstrukturen insåg vi snabbt att rätt köpare för detta globala företag troligen var någon som liksom ACCEL var så kallad Tier 1 leverantör inom den globala fordonsbranschen och således levererade direkt till OEM som t.ex. biltillverkaren GM som var en stor kund för ACCEL. När vi kartlade hur branschen var strukturerad började vi fokusera på Tier 1 leverantörer med fokus på komponenter inom elektronik, mekatronik, styrning, sensorer och kontroll. De länder vi fokuserade mest på var länder som traditionellt är kända för att ha stor biltillverkning, såsom England, USA, Kina, Frankrike och Tyskland. För att på rätt sätt nå den Kinesiska marknaden översatte vi även marknadsmaterialet till mandarin.

Napp hos säkringstillverkare

När vi kom i kontakt med Littelfuse Inc. som är ett amerikanske Nasdaq noterat bolag med fokus på elektronik, säkringar och styrning kändes det med en gång spännande. De hade precis fattat ett styrelsebeslut att investera i ett bolag med fokus på sensorer. Detta skulle bli ett nytt kompletterande affärsområde inom deras automotive division. Littelfuse är precis som ACCEL ett väldigt ingenjörs- och teknikfokuserat bolag. Det var kul att se att Littelfuse var så intresserade av ACCELs produktportfölj och kände sig hemma med företagets kunder, som även i de flesta fall redan var kunder åt Littelfuse.

Ingenjörsdelegationer till Kaunas

Efter diverse företagsbesök och intervjuer av ledande personer inom ACCEL i Kaunas i Litauen kom vi fram till att ACCEL precis var just den plattformsinvestering som Littelfuse letade efter. De var omåttligt intresserade av tekniken och patenten bakom ACCELs produktflora. Det var även kul att se att Littelfuse som tidigare endast hade lågkostnadstillverkning i Mexico och Kina insåg att man även kan ha kvalificerad tillverkning till lägre kostnad inom Europas gränser.

Information av 400 anställda

När vi hade genomfört tillträdet i maj 2012 så återstod att informera de delar av personalen som inte kände till affären. Detta skedde inför 400 personer i en stor balsal i centrala Kaunas. Där fick grundarna och ägarna berätta varför de hade valt att sälja och vi som rådgivare fick berätta hur vi hittade Littelfuse och kom fram till att de var värdiga ägare att ta företaget till nästa nivå.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: