KungSängen

Hantverk utan mellanhänder

År 1998 bildades sängföretaget KungSängen, i orten med samma namn, av Micael Viberg och det har sedan dess utvecklats till att bli en av Sveriges ledande sängtillverkare. KungSängen erbjuder sina kunder en unikt handtillverkad produkt och som förre ägaren Peter Gustafsson sade ”Man vill som kund känna att sängen är tillverkad av mänskliga händer, inte av robotar”

Ca 10 år efter skapandet av KungSängen flyttade bolaget sin produktion till Enköping och samtidigt lanserades en intensiv tv-reklam kampanj som på allvar satte namnet KungSängen på kartan hos konsumenter i Sverige. Volymerna ökade markant och KungSängen producerade över 40 000 sängar år 2012. All produktion och montering av sängarna sker i Enköping.

Samtidigt som bolaget växte krävdes en del åtgärder för att effektivisera produktionen ytterligare och det var då Peter Gustafsson kom in sin ägare i bolaget. Peter, med ett förflutet inom IKEA, såg till att implementera LEAN i produktionen och fortsatte driva bolaget och dess produktion på rätt väg de kommande åren.

Försäljningsprocessen

KungSängen säljer sina sängar i sina ca 35 egna butiker som är utspridda över Sverige samt via deras webshop, som togs i bruk år 2014. År 2015 kände Peter Gustafsson att det behövdes hjälp på sälj-och marknadssidan för att ytterligare växa bolaget i rätt takt och valde då att ge sig in i en process med att hitta nya potentiella ägare, som kunde tillföra rätt resurser.

Processen med att hitta nya ägare drog igång våren 2015 och för Peters del var det högst relevant att hitta en köpande part som förstod det unika i KungSängen och hur man kunde fortsätta utveckla bolaget. Att bibehålla den kompetenta personalen, värna om KungSängens starka varumärke samt ha kvar den lokala produktionen i Sverige var delar som var högt prioriterade för Peter. Det viktiga var inte att göra en snabb transaktion, det viktiga var att hitta rätt.

Efter några månaders intensivt arbete och möten med flertalet potentiella köpare stod valet klart under hösten 2015 och det var Litorina Capital Advisors som stod som köpande part. Under ett antal möten utkristalliserades det att det var en mycket god matchning mellan parterna och Litorina hade en bred erfarenhet och kunskap av detaljhandeln som man kunde dra nytta av i vidareutveckling av KungSängen. Litorina såg tidigt att KungSängen var en unik spelare på sängmarknaden och att det fanns god potential till fortsatt fin tillväxt. Ambitionen med förvärvet var att nu tillsammans med ledningen stärka KungSängens position på den svenska och den nordiska sängmarknaden, bland annat genom att utveckla kunderbjudandet samt arbeta med försäljnings- och kanalstrategier. Denna ambition och strategi var något som tilltalade Peter Gustafsson i hög grad. Peter Gustafsson valde att återinvestera en liten del i KungSängen och sitter kvar i styrelsen.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: