apple pay casino

Nordic Finance Business Partner AB

Drömäktenskap i finansbranschen

Nordic Finance grundades år 2007 av Christian Hanson och Tony Kirmo och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget hjälper andra företag med finansiering genom leasing och hyra. Företaget har haft en fantastisk tillväxt och omsatte 2017 ca 800 mkr.

Redan 2015 tog Christian, Tony och de andra minoritetsdelägarna in externa styrelseledamöter för att göra bolaget mer ägaroberoende, bl.a. Bengt Reuthammar, som har bred erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete. Man hade även under 2016 genomfört diverse workshops för att staka ut vägen fram till nya nivåer, detta förändringsarbete kallades internt the NF Way 2.0. I början på 2017 kontaktade sedan ägarna Lars Weibull AB för att diskutera möjligheten att ta in en ny ägare för att hjälpa till att ta företaget till nästa nivå.

Försäljningsprocessen

Lars Weibull AB genomförde tillsammans med bolaget en strukturerad process med många intressenter, såväl industriella inom leasing, som Private Equitybolag. Det var även flera internationella intressenter med från bl.a. UK och Tyskland. Valet föll tillslut på Private Equity Bolaget Verdane Capital Partners, som har bred erfarenhet av både finansiella tjänster, internationalisering samt digitalisering. Alla dessa faktorer var viktiga för ägarna till Nordic Finance i deras drömäktenskap.

Due diligence genomfördes under väldigt strukturerade former där mycket tid lades på den komersiella DDn. Till den komersiella DDn hade Verdane anlitat en känd managementconsult-firma som bistod dem. Redan innan signing hade köpare och säljare kommit långt i sina visioner om att skapa en ny ledande nordisk aktör inom företagsfinansiering och leasing. Tillsammans med sin nya ägare har Nordic Finance skapat en aggressiv tillväxtplan där de strävar efter att attrahera de bästa i branschen och att vara det bästa företaget att samarbeta med. Både Tony, Christian och de övriga delägarna kvarstår som delägare tillsammans med Verdane Capital. Tony Kirmo har gått in som VD och Christian har ändrat fokus till affärsutveckling.

Verdane Capital bidrar både med den kompetens och ekonomiska styrka som behövs för att ta bolaget framåt. Verdane fonder investerar i bolag med stark tillväxtpotential, främst inom konsumentinternet, mjukvara, energi och avancerade industrisektorer. Bolaget har investerat i fler än 300 snabbväxande företag sedan 2003. Verdane fonder kan investera både i ett enskilt företag eller i en portfölj, och ger ägarna snabbt och flexibelt likviditet. Efter ett förvärv driver Verdane Capital Advisors arbetet med utveckling och tillväxt av företaget.

”Med Verdane Capital har vi hittat vår drömbrud och alla kriterier är uppfyllda” säger Christian Hanson, delägare på Nordic Finance.

I och med förvärvet kommer Nordic Finance även att få två nya styrelsemedlemmar – Per Nordlander (Nordnet, Avanza, Skandia) och Fredrik Månsson, styrelseordförande (Bokredit, Emric, Hyper Island).

© Copyright 2021 Lars Weibull AB