Daniel Pålsson

Partner

Daniel har en bred erfarenhet från finansbolag, banker och börser i New York City, Köpenhamn och Stockholm. Rollerna har huvudsakligen varit som portföljförvaltare av kreditinstrument, projektledare samt rådgivare och arbetat mycket med strategi, analys och affärsutveckling. Daniel har en Bachelor of Science and Business Administration från University of Arkansas, Fayetteville samt en Magisterexamen i Nationalekonomi från Lunds Universitet.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB