Oskar Tasso

Jr. Projektledare

Oskar har bred branscherfarenhet från att ha medverkat i över 75 transaktionsprocesser inom olika segment. Han har mångårig analytisk erfarenhet och arbetar strukturerat. Oskar har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt har internationell erfarenhet från att ha studerat på St. Gallens Universitet i Schweiz

© Copyright 2021 Lars Weibull AB