Patrik Johansson

Analytiker

Patrik har tidigare erfarenhet från fastighetsbranschen där han bland annat har arbetat som fastighetsvärderare. 2021 började Patrik som analytiker på Lars Weibull AB med arbetsuppgifter inriktade på företagsanalyser, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum samt analys av marknader, köpare och säljare.

Patrik har en kandidatexamen inom företagsekonomi från Lunds Universitet samt en kandidatexamen inom fastighetsföretagande från Malmö Universitet.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: