Derome förvärvar emballageindustri

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när Pronord AB såldes till Derome Timber AB. Förvärvet innebär att Deromegruppen kompletterar sin värdekedja – från skog till färdigt hus – med tillverkning och försäljning av emballage i trä. Derome Timber breddar därmed befintlig verksamhet med ny industri och produktion i Halmstad.

Derome AB är Sveriges största familjeägda träindustri med 1 000 medarbetare och en omsättning som beräknas uppgå till 3.4 mdkr under år 2014. Deromegruppens verksamheter avser skogs- och träindustri med tre egna sågverk, bygghandelsverksamhet på tio orter, produktion av trätakstolar, bioenergi och pellets, hus och byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av omkring 1.400 lägenheter och lokaler i eget innehav.

Idag levererar Derome Timber helhetslösningar och ett brett sortiment av trävaror och konstruktionsvirke för bygghandel och hustillverkning. I ett led att fortsätta vidareutveckling av råvaran har Derome Timber valt att köpa emballagetillverkaren Pronord med verksamhet i Halmstad.

–”Genom förvärvet av Pronord träder vi in i ett nytt område och breddar därmed vår egen verksamhet”, säger Gunnar Jakobsson, VD för Derome Timber. ”Det ger oss en möjlighet att utveckla ännu ett användningsområde för trä. Inom emballageindustrin ser vi stor potential för trä som bruksmaterial utifrån aspekter som tålighet, smidighet, stabilitet och vikt”.

Som del av Deromegruppen ser Gunnar Jakobsson även fördelar för den nya verksamheten i form av effektiviserad logistik och försäljning: ”Självklart kommer vi som träindustrikoncern att leverera en stor del av råvaran direkt till fabriken och arbeta för att skapa synergier inom Deromegruppen”. Tidigare ägare av Pronord AB, Ove Örjansson, välkomnar det nya samarbetet och ser positivt på fortsatt utveckling av verksamheten: ”Vi har haft goda affärsrelationer med Derome Timber sedan mitten av sjuttiotalet och känner en trygghet i deras ambition att utveckla verksamheten vidare. Det kommer att bli ett gott utbyte verksamheterna emellan och det upplever även våra kunder”.

Pronord har idag 20 anställda och fokuserar på tillverkning och utveckling av skräddarsydda emballage som skydd för varor vid transport. Idag produceras framförallt trälådor, pallar samt specialemballage och skyddsinreden för emballage. Produkterna tas fram i nära samarbete med kunden. ”Det finns en hög kompetens inom företaget och ett stort fokus på nära och gott kundsamarbete, som vi värnar om och delar med Pronord”, avslutar Gunnar Jakobsson.

Derome Timber kommer att driva verksamheten vidare från och med 1 juli, för att successivt utöka och utveckla verksamheten tillsammans med befintliga och nya kunder under Derome Emballage.

Om ni önskar höra mer om försäljningen får ni gärna kontakta projektledare Tobias Lundin direkt på 0761-260 304 eller tobias.lundin@weibull.se. Anders Steén, Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: