DISAB Group förvärvar RME

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när DISAB Vacuum Technology AB (DISAB Group) förvärvade samtliga aktier i Road Marking Equipment of Sweden AB (RME). RME är ett Malmö-baserat företag som tillverkar lastbilspåbyggda maskiner och utrustningar för vägmarkeringar och företaget är en av de ledande aktörerna på den Nordeuropeiska marknaden. 

Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för DISAB Group, som bl.a. innefattar DISAB Vacuum Technology, DISAB Tella, Rolba, DISAB Rental, Hyrtab I Halmstad, HYR IN i Ängelholm samt ett flertal utländska dotterbolag. DISAB Groups fokus är och kommer fortsatt att vara att skapa tillväxt genom att bemöta kundens dagliga behov i form av förstklassig service och flexibilitet, sortiment, teknik och kvalitet. Förvärvet av RME kompletterar och förstärker varumärkesportföljen ytterligare gällande internationell expansion.

DISAB Group etablerades 1976 och är marknadsledande inom tillverkning och uthyrning av industritillämpningar med vakuumteknik. Sedan 2016 har DISAB Group diversifierat sina tjänster genom etablering av DISAB Rental, samt förvärven av Hyrtab, HYR IN och Rolba Svenska. Koncernen kommer 2021 sammanlagt ha 300 anställda med en omsättning på 700 MSEK.

”-Förvärvet av RME är DISAB Groups fortsatta steg vad gäller marknadsexpansion och byggande av teknisk spetskompetens. RME är ett mycket välskött bolag som under de senaste tio åren visat en exemplarisk förmåga att skapa tillväxt genom produktinnovation. Vår gemensamma ambition är att fortsatt utveckla RME och DISAB Group, både på hemmaplan i Norden, samt i övriga världen genom våra befintliga dotterbolag och nätverk av agenter. Jag ser mycket fram emot att fortsätta expandera DISAB Vacuum Technology med RME som systerbolag, tillsammans skapa ytterligare mervärde för befintliga och nya kunder, samt utveckla våra organisationer”, säger Mats Lindskog, VD och koncernchef för DISAB Group.

”-Det har hänt mycket i vägmarkeringsbranschen under alla år jag varit aktiv, men framför allt har vi en spännande framtid där det händer mycket inom maskinteknik, digitalisering och elektrifiering. Jag kommer att kvarstå tillsvidare i nuvarande omfattning som VD i bolaget samt i styrelsen och kommer göra allt jag kan för att ägarbytet ska bli en positiv injektion för RME, dess anställda, kunder och leverantörer. Jag är därför väldigt glad att få hälsa DISAB Group välkomna”, säger Jörgen Svensson, VD och tidigare delägare av RME.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: