Uppskattade seminarier i höst

Seminarierna ordnades tillsammans med evertiq och Stefan Borgström Consulting. Stefan är tidigare ägare och VD för Onrox AB och vid seminarierna beskrev han säljarens bild av en företagsförsäljning. evertiq pratade om  trenderna inom elektronikindustrin, både nationellt och internationellt. Några av våra projektledare, Anders Lorentzon, Ola Flodin samt Lars Weibull medverkade och tog bland annat upp marknadstrender för företagsaffärer, värderingar av lönsamma respektive olönsamma företag och det allmänna konjunkturläget.

Åhörarna visade stort intresse och kom med många synpunkter och frågor. Ett stort tack till våra samarbetspartners och alla deltagare!

 

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: