Teddykompaniet i Båstad AB förvärvas av Baby Invest

Teddykompaniets i Båstad AB är ett välkänt och mycket framgångsrikt företag vars affärsidé är att designa och tillverka mjuka djur. Det grundades för 20 år sedan av familjen Raili, Anna & Daniel Norling och har idag utvecklats till en av de ledande aktörerna i branschen. Hög kvalitet, unik design och ett kompromisslöst krav på säkerheten har alltid varit ledord i verksamheten. Företaget har mottagit flera utmärkelser och dess starka varumärken i form av bl.a. Diinglisar® har gett en trygghet till minstingarna sedan år tillbaka och skall så göra i generationer framöver. Teddykompaniet omsatte ca 55 mkr år 2013.

Baby Invest är samlingsnamnet på ett privatägt företag med Erik Andersson som huvudägare och barndomsvännen Roger Björklund som delägare. I gruppen ingår Nasalprodukter i Sverige AB, DiProserva Medical AB, Bo Ohlsson i Tomelilla AB och Engelbrektsboden AB. Baby Invest kännetecknas av ett mycket långsiktigt ägande, finansiell styrka, decentraliserad styrning och en stark entreprenöriell anda. Baby Invest i Malmö AB omsatte ca 250 mkr år 2013.

Familjen Norling känner en stor trygghet i att stafettpinnen till dess skapelse nu har växlats över från ett familjeägt företag till ett annat. Nyckelpersonerna Anna & Daniel arbetar vidare i företaget och Raili fortsätter som VD tills en efterträdare har utsetts. Erik & Roger ser med glädje fram emot att i sin ägarroll axla manteln och fortsätta att göra tillvaron lite trevligare för alla världens barn.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i processen och om ni önskar höra mer om försäljningen får ni gärna kontakta VD och projektledare Tobias Lundin direkt på 0761-260 304 eller tobias.lundin@weibull.se. Anders Steén, Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: