GCG Technology Sector Report – May 2022

Lars Weibull AB har tillsammans med sitt internationella nätverk Geneva Capital Group (GCG) tagit fram och publicerat en rapport för den internationella Techmarknaden. Rapporten sammanfattar olika nätverksmedlemmars perspektiv på teknologisektorn. Företag som medverkade i rapporten var CAVOUR CORPORATE FINANCE, Cukierman & Co. Investment House, Lars Weibull AB, Marktlink, Nolands Capital, NorthStar Corporate Finance, Regent Assay och RNM Captial Advisors.  På sida 10-11 kan ni läsa information angående några av försäljningarna som Lars Weibull AB har varit med och representerat samt en översikt över den svenska Techmarknaden. Nedan kan ni läsa hela rapporten.

GCG Technology Report – May 2022

Geneva Capital Group

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: