Harju Elekter förvärvar SEBAB

Den 12 december 2017 signerade estniska Harju Elekter ett avtal om att förvärva samtliga aktier i SEBAB AB med dotterbolaget Grytek AB. Transaktionspriset för bolagen uppgick till 36 mkr varav 30,1 mkr kommer att betalas på tillträdesdagen den 8 januari 2018. Thomas Andersson kommer att fortsätta som VD i båda bolagen. Sebab och Grytek kommer initialt att behålla sina namn och varumärken och vara verksamma som helägda dotterbolag inom Harju Elekter Group.

Harju Elekter Group är idag en av de största tillverkarna av utrustning inom elkraft och eldistribution i Östersjöområdet. Gruppen har idag över 500 anställda och koncernens intäkter på 9 månader 2017 uppgick till 74 miljoner euro. Harju Elekter är noterade på Nasdaq Tallinn och har huvudkontor i Keila, Estland. Koncernen har varit verksam på den svenska marknaden sedan 2010 och har levererat substationer och automationslösningar till svensk industri. Med förvärvet av SEBAB och Grytek har gruppen nu totalt 9 helägda dotterbolag och verksamhet i Estland, Finland, Litauen och Sverige.

SEBAB är ett marknads- och ingenjörsföretag som tillhandahåller ett produktprogram inom elkraft och eldistribution. Företaget är en större aktör i Skandinavien inom elkraft och infrastrukturlösningar och har lång erfarenhet av att leverera nyckelfärdiga lösningar inom hög-, mellan- och lågspänningsegmentet. Huvudkontoret ligger i Malmö med försäljning, produktion, lager samt serviceenhet. Koncernen omsatte cirka 120 mkr år 2016.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och om ni önskar mer information om får ni gärna kontakta projektledare Ola Flodin, +46 (0)73 – 43 545 09. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: