Industribeslag förvärvas av Göthes Järn AB

Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes-koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag och säkerhet. Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen. 

Industribeslag har sedan 1989 specialiserat sig på att förse tillverkare av dörrar, fönster samt fasader med kvalitetsbeslag och automatik från ledande svenska och utländska leverantörer. Företaget finns i Kungsbacka söder om Göteborg och har 11 anställda och omsätter idag knappt 60 mkr. 

Göthes Järn AB grundades 1861 och är ett företag som marknadsför beslagssystem, säkerhetslösningar och teknikprodukter. Koncernen har 29 medarbetare och omsätter ca 160 mkr.

Tillväxtfokus, kundnöjdhet och ett tydligt marknadserbjudande skall lyfta den nya konstellationen Göthes Industribeslag till nya nivåer. Under en övergångsperiod kommer Göthes och Industribeslag att verka under befintliga varumärken. Arbetet med att skapa ett gemensamt affärssystem, varumärke, organisation samt företag startas upp omgående och lanseringen av den ”nya” gemensamma företaget Göthes Industribeslag planeras att ske under våren 2015. 

Visionen är att vara den tveklöst främsta partnern till dörr-, fönster-, fasad-, port-, grind-, och prefabhustillverkare samt relevanta snickerier med fokus på kompetens och logistik i kostnadseffektiva materialförsörjningssystem i Sverige och senare i hela Skandinavien.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: