Indutrade förvärvar Fergin

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fergin Sverige AB, med en årsomsättning om cirka 50 mkr.

Fergin är baserat i Motala och säljer ett brett sortiment av kapslade belysningsarmaturer för belysning i krävande miljöer. Kunderna återfinns bland annat inom offentlig miljö, infrastruktur och allmän verkstadsindustri. Bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions.

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Koncernen har idag över 5000 medarbetare och nästan 200 bolag.

För mer information om transaktionen kontakta projektledare Ola Weibull på 0761-260307.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: