Consentio Ledarskap förvärvas av KB18

Den 27e januari tillträdde KB18 Företagsförädling som ny majoritetsägare till ledarskapsutbildningsföretaget Consentio Ledarskap AB.

Consentio bedriver ledarskapsutbildningar över hela landet från sin bas i Kristianstad och Örebro. Bolaget startades 1998 av fyra kollegor från Försvarets skolverksamhet där de under flera år arbetade tillsammans med ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen. År 2016 omsatte Consentio ca 17 mkr med god vinst.

KB18 förvärvar, förvaltar och förädlar små och medelstora företag. Consentio Ledarskap är KB18:s fjärde förvärv då de sedan tidigare äger Emmlight AB, Watt&VEKE AB samt AB Svensk Formteknik. Målsättningen är att förvärva fler fina svenska företag som KB18 har förutsättningar att bidra till att utveckla.

Stefan Wikström, partner i KB18 och med bakgrund bland annat som rektor och kvalitetschef på NTI Gymnasiet och IT-gymnasiet, tillträder som vd den 1 februari. Nuvarande vd Dick Lager fortsätter som vice vd och platschef i Örebro. En av grundarna, Jesper Andersson, har köpt 9 procent av bolaget på samma villkor som KB18. Han kommer liksom de tidigare ägarna Tony Månsson, Ulf Lundgren och Anders Ramberg att fortsätta i bolaget med försäljning och som utbildare.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: