Keeplastics AB förvärvas av Teamstyle Europe AB

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när Teamstyle Europe AB förvärvade Keeplastics AB den förste juli 2022.

Keeplastics är ett nischat och marknadsledande produktbolag som tillverkar spritspåsar samt andra komplementprodukter gjorda utav polymermaterial. Keeplastics grundades 1998 och majoriteten av försäljningen går på export. Bolaget som omsätter drygt 60 miljoner kronor är baserat i Norrköping och har 20 anställda.

Keeplastics kunder består av väletablerade distributörer, agenter och återförsäljare inom primärt storkök och bagerier över hela världen. Slutkunden är till största delen professionella restauranger och bagerier men produkten säljs även med framgång till privatpersoner via detaljhandeln.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: