Kristianstad Lyftdon AB förvärvas av Granitor Systems AB

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när Granitor Systems AB förvärvade 100% av aktierna i Kristianstad Lyftdon AB (KLAB)

KLAB har hela världen som arbetsplats och är en komplett leverantör inom kranbranschen. Sedan 1978 har företaget levererat lösningar till nöjda kunder inom de flesta branscher såsom stålverk, hamnar, värmeverk, betong/prefab och inom allmän tillverkningsindustri. KLAB är nu en välrenommerad leverantör inom kranbranschen.

Granitor Crane Systems är en av norra Europas ledande leverantörer av hårddriftskranar till tung industri. De erbjuder flexibla lösningar som möter högt ställda mekaniska och styrtekniska krav till kunder inom branscher såsom järn och stål, kärnkraft, papper och massa samt fordon. Kompetens kring konstruktion och implementation finns inom flera olika branscher.

Genom förvärvet av KLAB förstärker Granitor Systems på ett betydande sätt sin leveransförmåga och marknadsposition för kranverksamheten.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: