Lifco förvärvar produkter från TrollDental

Directa har signerat ett avtal om att förvärva TrollDentals produktportfölj. TrollDental är en nischad tillverkare av dentalprodukter med starka varumärken och produkter såsom TrollFoil, TrollBag och TrollByte. Lars Weibull AB var säljarens rådgivare genom hela processen.

Directa är en del av Lifco AB. Lifco är ett publikt aktiebolag vars affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 mdkr med ett EBITA-resultat på 2,5 mdkr.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: