Miljöteknikföretaget MST Syd AB förvärvas av Räng Holding

Den 2 januari förvärvade Räng Holding AB 100% av aktierna i Malmöbaserade MST Syd AB.

MST Syd är en erfaren aktör inom miljöteknik med konsult- och entreprenadverksamhet inom förorenad mark. Marksanering, cisternrengöring, grundvattenrening och sanering av oljeutsläpp i sjöar och vattendrag är exempel på företagets kompetensområden. De tidigare ägarna Hans och Tony kommer att arbeta vidare i bolaget med Leif Olsson som ny VD och ägare.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB