Mötesplats Weibull

Den 11 april genomförde Lars Weibull AB och Advokatfirma DLA Nordic ett halvdagsseminarium i Stockholm om företagsaffärer, vilket inkluderade bland annat hur en säljare paketerar sitt bolag inför en försäljning, hur Lars Weibull AB skapar mervärde i en försäljningsprocess och vilka eventuella stötestenar som finns i ett aktieägaravtal.

Ett pass på agendan var att spegla erfarenheter utifrån en nyligen genomförd transaktion. I det passet medverkade Benny Allerbring, styrelseordförande i Elbogen Electric AB, en ny koncern som bildades under hösten 2012. Elbogen Electric Holding AB förvärvade under hösten 2012 de två kända Malmöföretagen Elbogen Electrotech AB och Cetec Electric AB och har som syfte att vara aktiv i utvecklingen och konsolideringen av framförallt den svenska marknaden inom elektriska kopplingsutrustningar för kraftfördelningsteknik och automatisering.

Anders Malmström, advokat och partner på DLA Nordic, delade med sig av sina breda erfarenheter i avtalsförhandlingar med fokus på hur man förstår och hanterar  utmaningar i SME-segmentet och skapar en trygghet för såväl säljare som köpare.

En vecka senare, den 18e april, genomförde Lars Weibull AB och Moll Wendén Advokatbyrå motsvarande evenemang i Malmö. Medverkade i Malmö gjorde Olle Hackfelt, nu VD och koncernchef för Elbogen Electric Holding AB. Olle var tidigare VD och ägare i Elbogen Electrotech AB. Olle delade med stor entusiasm med sig av sina erfarenheter utifrån ett säljarperspektiv och berättade om processens olika skeden. Sist men inte minst skildrade advokat och partner Anders Steén olika parametrar av legala mervärden i en företagstransaktion.

Lars Weibull AB tackar alla deltagare och entusiastiska åhörare för vårens upplaga av Mötesplats Weibull och hälsar er välkomna till höstens version.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: