Mötesplats Weibull

I slutet på oktober och början på november genomförde Lars Weibull AB tillsammans med Moll Wendén Advokatbyrå och Advokatfirma DLA Nordic lunchseminarium i Stockholm, Malmö samt Göteborg.  Mötesplatsernas fokus den är gången var ämnet Företagsvärdering – vad är ett företag värt i praktiken och vad påverkar dess värde? Ämnet intresserade många; köpare, säljare, revisorer och banktjänstemän förenades och det diskuterades mycket mellan deltagarna och frågeställningarna var intressanta.

Anders Steén, advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå samt Anders Malmström, advokat och partner på DLA Nordic, delade med sig av sina breda erfarenheter, ur ett juridiskt perspektiv.  Allt ifrån hur utmaningar i  i SME-segmentet hanteras och skapar en trygghet för såväl säljare som köpare, till frågeställningar om tilläggsköpeskilling, revers och escrow.

I Stockholm fanns även Jörgen Forsblom, VD Akida Omsorg och Mikael Sjödahl, vVD Akida Omsorg på plats och delade med sig av sina erfarenheter från sin nyligen gjorda affär. Jörgen och Mikael sålde där samtliga sina aktier i Akida Omsorg, ett företag med verksamheter inom psykiatri- och missbruk- och LSS-området, till Nytida.  Akida är en rikstäckande vårdkedja som omsätter ca 120 mkr. Verksamheten bedrivs på 9 enheter och med ca 130 anställda. Nytida är en av Sveriges största privata aktörer inom stöd och omsorg och ägs av Ambea.

Har ni frågor beträffande Mötesplatsen, innehållet eller vill höra mer om våra genomförda transaktioner är ni välkomna att kontakta oss på 040-732 90 alternativt
info@weibull.se.

Lars Weibull AB tackar alla deltagare och entusiastiska åhörare för årets sista upplaga av Mötesplats Weibull och hälsar er välkomna till 2015 års upplagor. 

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: