NetNordic förvärvar Efftel

– Vi är mycket nöjda med att förstärka vår totala portfölj inom kommunikationslösningar genom förvärv av Efftel AB. NetNordic förstärker med detta uppköp erbjudandet av cloudtjänster inom telekom och understödjer samtidigt ambitionen om att ta en ledande position på den svenska marknaden, säger koncernchef Jarl Øverby i NetNordic Group.

Den svenska marknaden har kommit långt i användandet av cloudbaserade telefonitjänster och NetNordic har önskat att komplettera sin lösnings-och tjänsteportfölj. Efftel har en stolt historia, en solid teknisk plattform och kommer att passa väl in i en större koncern som ger ytterligare utrymme för investeringar och trygghet för kunderna.

– Vi arbetar kontinuerligt med att öka värdet av telekommunikationslösningar och säkerställer att vår bredd som systemintegratör, med tillhörande kompetensområden, ger våra kunder optimala lösningar. Det är viktigt för oss att ytterligare stärka vårt erbjudande inom cloud då denna marknad växer snabbt, säger Øverby vidare.

Med förvärvet av Efftel tillförs en teknisk plattform och en organisation som kommer att ge bra förutsättningar för ökad tillväxt. NetNordic anställde nyligen Joakim Harging som ny VD för NetNordic Communication AB och har tydliga ambitioner att fortsätta växa på den svenska marknaden.

– Genom att bli en del av NetNordic ser vi fram emot att öka vår kapacitet och få en större möjlighet att utnyttja vår tekniska plattform, kompetens och engagemang. Vi har i säljprocessen ytterligare stärkts i vår övertygelse om att NetNordic är den rätta ägaren för att bidra till framtida tillväxt, säger Mats Sandvik, VD i Efftel AB. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med agenter, återförsäljare, operatörer och ser fram emot att göra ett stort avtryck på den svenska telekommarknaden, avslutar Sandvik.

NetNordic Är en nordisk systemintegratör som är specialiserade på lösningar och tjänster inom nätverk, kommunikation och säkerhet. Som «Best Companion» ska NetNordic bidra till att realisera kundens affärsverksamhet genom effektiva lösningar och tjänster inom kommunikation. NetNordic har huvudkontor i Oslo. Den proformaberäknade omsättningen 2017 uppskattas till ca 1 miljard. Efter förvärvet har NetNordic ca 300 medarbetare och 12 kontor i Norden, fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.
Läs mer på www.netnordic.se

Efftel Erbjuder cloudbaserade telefoni- och kommunikationstjänster till företagsmarknaden med Sverige som utgångspunkt. Efftel har varit verksamma på den svenska marknaden sedan 2004 och har en stabil teknisk plattform som ger förutsättningar för tillväxt och skalbarhet. Efftel har 12 medarbetare och omsätter ca 20 miljoner SEK.
Läs mer på www.efftel.com

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och om ni önskar mer information om får ni gärna kontakta projektledare Ola Weibull, +46 (0)76 – 12 60 307. Anders Malmström och Henrik Nobel på DLA Piper Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: