Ny stark aktör på entreprenadmarknaden

Kraftringen Service AB förvärvar Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB. Transaktionen bidrar till en ökad konkurrens och att det bildas en ny stark aktör på entreprenadmarknaden i Sydsverige.

Genom förvärvet av Elkraftsbyggarna stärker Kraftringen sin marknadsposition inom entreprenadverksamheten och blir nummer två i Sydsverige. Med etableringar i Eslöv, Lund, Klippan, Helsingborg, Gislaved, Torsås, Växjö, Falkenberg och Ösmo, förstärker Kraftringen sin marknadsnärvaro i Sydsverige.

Med förvärvet kommer Kraftringens entreprenadverksamhet ha cirka 165 medarbetare och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Kraftringen kommer vara verksamt inom teknikområdena elkraft, offentlig belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.

Elkraftsbyggarna (EKB) bildades 1999 och arbetar idag med entreprenader och service inom distributions-, region-, transmissionsnät och ställverk. EKB omsatte under 2015 ca 200 mkr och hade vid förvärvstillfället ca 50 anställda.  Det är ett företag som upplever kraftig tillväxt inom en intressant bransch.

Kraftringens är ett energibolag med visionen att skapa energi för framtida generationer. Som en del av Kraftringen Energi, levererar Kraftringen Service AB tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners tekniska tjänster inom el, energi och kommunikation som bidrar till utvecklingen av det hållbara samhället. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har ca 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare.

Lars Weibull AB agerade rådgivare till säljarna, Kryss Invest AB, i transaktionen.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB