2023-05-08

Björn Jönsson - ny analytiker

Björn Analytiker

Weibull M&A välkomnar Björn Jönsson, som i maj månad anslöt som ny analytiker till teamet.

Weibull M&A välkomnar Björn Jönsson till teamet. Björn har tidigare erfarenhet från Nordeas Private Banking division där han bland annat arbetade med kreditanalyser och personlig rådgivning. Utöver detta har han varit aktivt engagerad i studentföreningen LINC, Lund University Finance Society. Björn började som analytiker i maj 2023 med med arbetsuppgifter inriktade på företagsanalyser, bolagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum samt analys av marknader, köpare och säljare.

Björn har en kandidatexamen inom företagsekonomi med huvudområde Corporate Finance från Lunds Universitet samt valbara kurser inom programmering och IT.

Senaste nyheterna

2023-06-02

Uppdaterad profil - samma engagerade M&A-rådgivare och företag

Lars Weibull AB – numera Weibull M&A - lanserar en uppdaterad profil som bland annat innefattar en ny hemsida, nytt…

2023-05-11

Industri- Teknik Bengt Fridh förvärvas av INIVI

Weibull M&A var säljarens rådgivare när INIVI AB förvärvade Industri- Teknik Bengt Fridh Aktiebolag.

2023-05-11

GCG Technology Sector Report - April 2023

GCG Technology Sector Report - April 2023

2023-05-08

Björn Jönsson - ny analytiker

Weibull M&A välkomnar Björn Jönsson, som i maj månad anslöt som ny analytiker till teamet.

2023-03-22

Reinsight AB förvärvas av Redeploy Group

Weibull M&A agerade rådgivare till ägarna av Reinsight i försäljningen till Redeploy Group.