OEM förvärvar Kübler Svenska AB

OEM International har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Kübler Svenska AB, verksamheten har sitt säte i Stockholm och marknadsför komponenter för kontroll av vätskenivå eller flöden i maskiner och processer. Bolaget omsätter ca 13 MSEK på årsbasis. OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 29 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation.

Kubler Svenska AB kompletterar OEM väl beträffande kompetens och produktutbud och kommer att stärka OEM kunderbjudande inom tryck- och flödeskomponenter. 
Successivt kommer verksamheten att integreras i OEM Automatic AB vilket både stärker kunderbjudande och ökar effektiviteten i marknadsbearbetningen, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Tillträde är planerat till 1 december 2014.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i processen.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: