OEM köper RF Partner AB

RF Partner AB med dotterbolag Ranatec Instrument AB utvecklar och marknadsför komponenter för radioapplikationer, system för radarövervakning samt testsystem för antenner. Bolagen har huvudkontor i Mölndal och omsätter tillsammans ca 18 mkr.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen har säte i Tranås och verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation.

– ”RF Partner AB med dotterbolaget Ranatec Instrument AB är välskötta bolag med produkter och lösningar som kompletterar Flexitron ABs sortiment, som är ett av OEM koncernens dotterbolag. RF Partner AB och Flexitron AB kommer successivt att fördjupa samverkan för att nyttja synergier och utveckla kunderbjudandet”, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Daniel Pålsson var projektledare i transaktionen där Lars Weibull AB agerade rådgivare åt säljaren.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: