PMH International AB förvärvas av Indutrade AB

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när Indutrade AB förvärvade 100% av aktierna i PMH International AB med en årsomsättning om cirka 140 miljoner kronor. 

PMH International AB är ett nischat teknikhandelsbolag som erbjuder produkter inom två olika affärsområden, lyft- och materialhantering samt industri- och lagerhallar. PMH International AB grundades 1974 och har sin kundbas inom svensk industri. Bolaget är baserat i Ystad och har 26 anställda. Läs mer om affären här.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: