Polygon förvärvar svenska Hiotlabs

Polygon har  skrivit avtal om att förvärva svenska  Hiotlabs AB. Hiotlabs är erbjuder teknologiska lösningar baserade på IoT och Machine Learning för att förebygga vattenskador. Bolaget erbjuder hård- och mjukvara för försäkringsbranschen för att minska skadekostnader med hjälp av uppkopplade vattensensorer. Lösningen ska upptäcka och förhindra vattenskador i byggnader.

Polygon Group är en ledande global aktör inom skadekontroll för byggnader. Bolaget Polygon finns etablerade på tre kontinenter och i 14 länder. Med 4 500 servicetekniker arbetar gruppen för att förebygga och avhjälpa bland annat vatten- och brandskador samt fukt- och miljöproblem i byggnader.

För mer information om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Weibull.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: