Populära höstseminarium

Höstens Mötesplats Weibull gick nyligen av stapeln i samarbete med advokatfirma DLA Nordic och Moll Wendén Advokatbyrå. Även i år var Mötesplatsen ett lunchseminarium som ägde rum i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ämnen som diskuterades i år var bland annat trender på M&A marknaden, nyligen genomförda transaktioner, legala trender inom företagsaffärer samt hur man kan förbereda sitt företag inför en försäljning.

I Stockholm medverkade även en oberoende styrelserepresentant från Fergin med sitt perspektiv på den nyligen genomförda transaktionen med Indutrade. Anders Steén, advokat och partner på Moll Wendén Advokatbyrå samt Anders Malmström, advokat och partner på DLA Nordic återgav sin syn på marknaden ur ett legalt perspektiv.

Har ni frågor beträffande Mötesplatsen eller vill höra mer om våra genomförda transaktioner är ni välkomna att kontakta oss på 040-732 90 alternativt info@weibull.se.

Lars Weibull AB vill tacka alla deltagare och hälsar er välkomna till 2016 års upplagor av Mötesplats Weibull.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: