ProOpti förvärvas av kanadensiska Enghouse Systems

ProOpti har idag förvärvats av kanadensiska Enghouse Systems. Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen.

ProOpti är en ledande aktör i Norden inom mjukvara för Telecom Expense Management och Technology Optimization Management. Företaget har huvudkontor i Stockholm och var tidigare känt under namnet Teleopti TEM. ProOpti tillhandahåller mjukvarulösningar som minskar stress och manuellt arbete i hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, vilket ökar affärsvärdet och kundnyttan.

Enghouse Systems Limited är ett kanadensiskt mjukvaru- och serviceföretag grundat 1984. Enghouse har som strategi att växa och bli ett mer diversiefierat mjukvaruföretag genom strategiska förvärv och genom kontrollerad tillväxt inom sina befintliga sektorer: Contact Center, Networks och Transportation/Public Safety.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: