Solstenen i Skåne AB förvärvas av Humana AB

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när Humana AB förvärvade 100% av aktierna i Solstenen i Skåne AB som omsätter cirka 50 miljoner kronor.

Humana tillträder som ny ägare till Solstenen i Skåne AB med dess fem LARO- mottagningar i Skåne. LARO står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Charlotte och Peter Gedeon startade Solstenen tillsammans 2014. Solstenen har växt och utvecklats till en marknadsledande aktör inom LARO-verksamhet. Samtliga fem kliniker kommer ingå i Humana Individ- och familjs nya division för Hälso- och sjukvård som lanserades i januari. Verksamheten bedrivs enligt Region Skånes vårdval LARO, där patienten kan välja Solstenen och Humana.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: