Storskogen köper hallbyggare

Jacob Lindh har sitt huvudkontor i Lund och är specialiserade på försäljning och byggnation av hallbyggnader med stålstomme. Bolaget grundades 2005 och levererar idag allt från oisolerade stålhallar av enklare sort till isolerade byggnader med kundunika lösningar. Företaget omsätter idag ca 70 mkr och levererar stålhallar inom framförallt tre projektområden: lantbruk, ridhusanläggningar samt affärs- och lagerlokaler.

Storskogen har den 1 oktober förvärvat majoriteten av aktierna i Jacob Lindh AB som kommer att ingå i Storskogen Utveckling AB. Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar mindre och mellanstora företag. Företagsgruppen består idag av industri- och logistikkoncernen Storskogen Industrier AB samt Storskogen Utveckling AB.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB

Språk: