Storskogen köper Stål & Rörmontage

Storskogen har den 2 oktober förvärvat samtliga aktier i Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB (SRMAB). Företaget är en av de ledande aktörerna i Sverige inom tillverkning av cisterner, tryckkärl, avancerade stålkonstruktioner och rostfria broar.

Idag har företaget ca 50 anställda och har lång erfarenhet och kompetens inom kvalificerade stålkonstruktioner och svetsning. Ronny och Susanne Södergren, som är de gamla ägarna av Stål & Rörmontage kommer att arbeta vidare i bolaget och Ronny kommer att fortsätta som företagets VD.

Flera stora och prestigefyllda uppdrag har passerat bolagets orderböcker genom åren och det senaste kontraktet som SRMAB har vunnit är att under två år bygga fyra stycken broar i miljövänligt rostfritt Duplexstål, Söderströmsbroarna vid Slussen i Stockholm. Utöver detta har man bland annat konstruerat och tillverkat den prisade gång- och cykelbron i Sölvesborg.

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har snabbt växt till en företagsgrupp med en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 19 fristående företag med en samlad omsättning på ca 2 miljarder kronor och totalt ca 800 anställda. Bland Storskogens ägare finns ett antal kapitalstarka privatpersoner med långsiktigt ägarperspektiv.

Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att ha funnit en ny och långsiktig ägare i Storskogen. Stål- och Rörmontage är idag redo att ta nästa steg och det finns mycket spännande potential i företaget bland annat genom tilläggsförvärv och inte minst med våra miljövänliga broar i rostfritt Duplexstål

— Ronny Södergren VD för Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB.

Lars Weibull AB med projektledare Ola Flodin var säljarnas rådgivare i transaktionen.

© Copyright 2022 Lars Weibull AB

Språk: