Telesteps AB förvärvas av Hultafors Group AB

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Investment AB Latour genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB förvärvade 100% av aktierna i Telesteps AB.

Telesteps är en ledande tillverkare av teleskopiska stegar för professionella användare. Företaget har sitt huvudkontor i Tranås i Sverige, med försäljning som sträcker sig globalt. Telesteps nettoförsäljning uppgår till ca 90 miljoner SEK under 2021 med en lönsamhet som befinner sig i nivå med Hultafors Groups övriga verksamhet.

Läs press release med mer information om transaktionen här

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: