Accel förvärvas av Littlefuse

ACCEL är en ledande leverantör och tillverkare av elektriska och elektromekaniska produkter och komponenter för fordonsindustrin.

Produkterna marknadsförs genom fyra huvudsakliga produktgrupper: solsensorer, bältesswitch, sensorer för detektering av vatten i bränsle och styrningskontroller. Vid grundandet 1987 började ACCEL med marknadsföring och teknisk support för japanska och italienska komponenttillverkare. År 1994 grundades produktionsanläggning i Litauen, UAB Accel Elektronika, i samarbete med UAB Terra, ett litauiskt elektronikföretag. Företaget har cirka 300 anställda och omsätter c:a 150Mkr.

Lars Weibull AB har varit säljarens rådgivare genom hela processen. För ytterligare information och frågor kontakta ansvarig projektledare Ola Weibull.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: