Autotube förvärvas av Accent Equity

Autotube levererar fordonskomponenter för såväl tunga fordon som personbilar.

1 mars 2011 såldes företaget till investeringsfonden Accent Equity som tidigare har erfarenheter som ägare av underleverantörer till fordonsindustrin. Försäljningen var en del av Latours kontinuerliga översyn av strukturen på industri- och handelsrörelsen där antalet affärsområden inför 2010 minskades från sex till fyra. Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i affären.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: