Bilprospekt förvärvas av Bilvision

Bilprospekt har utvecklat ett digitalt analys- och säljverktyg för bilhandlare. Bilprospekt grundades av Niklas Silfverström, Andrée Heino och Jakob Werner som år 2015 utsågs till årets Nyföretagare i nordvästra Skåne. Den sistnämnda är idag ej kvar i bolaget. Tjänsten lanserades år 2013 och bolaget ligger i Helsingborg med sex anställda.

Bilvision är ett Göteborgsbaserat företag som levererar systemstöd och informationstjänster till svensk fordonshandel, försäkringsbolag, finansbolag mfl. I sin nuvarande form har Bilvision funnits sedan 2004 och företaget tillhandahåller idag en ledande informationsförmedlingstjänst som samlar fordonsinformation och fordonsupplysningar i en plattform.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen och om ni önskar mer information om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Weibull på 0761-260307 eller ola.weibull@weibull.se.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: