Conlego förvärvas av Mennerheim Invest

Mannerheim Invest förvärvde energiteknikföretaget Conlego AB i februari 2010 och förstärkte därmed sin ställning på värmepumpsmarknaden.

Conlego utvecklar kompletta system för styr- och reglerlösningar och utför kvalificerad kontraktstillverkning åt kunder som IVT, Bosch och Mitsubishi Electric. Lars Weibull AB med projektledare Fredrik Nygren var säljarnas rådgivare i affären.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: