Consentio Ledarskap förvärvas av KB18

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när KB18 förvärvade utbildningsföretaget Consentio Ledarskap AB.

Consentio bedriver ledarskapsutbildningar över hela landet från sin bas i Kristianstad och Örebro. Bolaget startades 1998 av fyra kollegor från Försvarets skolverksamhet där de under flera år arbetade tillsammans med ledarutveckling, utbildning och olika grupprocesser inom ramen för officersutbildningen. År 2016 omsatte Consentio ca 17 mkr med god vinst.

KB18 är ett mindre investmentbolag, även dem med bakgrund från det militära, som  förvärvar, förvaltar och förädlar små och medelstora företag. Idén är att vara en långsiktig investerare med en aktiv ägarroll. Consentio Ledarskap är KB18:s fjärde förvärv då de sedan tidigare äger Emmlight AB, Watt&VEKE AB samt AB Svensk Formteknik. Målsättningen är att förvärva fler fina svenska företag som KB18 har förutsättningar att bidra till att utveckla.

Stefan Wikström, partner i KB18 och med bakgrund bland annat som rektor och kvalitetschef på NTI Gymnasiet och IT-gymnasiet, tillträder som vd den 1 februari. Nuvarande vd Dick Lager fortsätter som vice vd och platschef i Örebro. En av grundarna, Jesper Andersson, har köpt 9 procent av bolaget på samma villkor som KB18. Han kommer liksom de tidigare ägarna Tony Månsson, Ulf Lundgren och Anders Ramberg att fortsätta i bolaget med införsäljning och som utbildare.

–”Kunskap, ledarskap och utvecklingsprocesser är viktiga framgångsfaktorer i det moderna samhället. Vi är stolta över att ta över ett så fint och kvalitativt entreprenörsbolag som har etablerat en stark närvaro i en bransch med framtiden för sig. Säljarna blir kvar i bolaget och tillsammans med den kompetens som vi inom KB18 kan tillföra ser vi stora möjligheter för Consentio att bli ett mycket större bolag i sin bransch”, säger Stefan Wikström, tillträdande vd och partner i KB18.

Om ni önskar höra med om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Daniel Pålsson på 0725-459375 eller daniel.palsson@weibull.se. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB