Dogman förvärvas av BrA Invest

Dogman grundades av Hans Jerenäs och har funnits i 40 år på den svenska marknaden för husdjurstillbehör.

År 2006 såldes företaget till investmentbolaget BrA samt Daniel Larsson som gick in som ny VD i företaget. För köparna innebar ett förvärv av Dogman en möjlighet att få vidareutveckla ett väletablerat företag med starka varumärken på en växande marknad. Lars Weibull AB med projektledare Lars Weibull var säljarnas rådgivare i affären.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: