Elicom förvärvas av AGB EL

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när AGB EL AB förvärvade telekomutrustnings- och kraftförsörjningsföretaget Elicom AB.

Det som i dag är Elicom grundades år 1988 av Anders Schough i Töreboda och är i dag ett av Sveriges ledande tillverkare av lågspänningsställverk, fördelningscentraler, gruppcentraler och automatikskåp.

Elicom tillverkar i dag tillsammans med utvalda leverantörer inom mellanspänning, krafttransformatorer, batteriskåp och kanalskenor. Elicom är en komplett leverantör av hela systemlösningar. En lång och framgångsrik historia inom telekomindustrin innebär också en bred kompetens inom likspänning med dess speciella dimensioneringsregler. Den mångåriga erfarenheten av den senaste tekniken med höga krav på driftsäkerhet och precisa ledtider har gett Elicom uppdragsgivare runt om i hela världen.

I en kommentar till affären säger Anders Böös: ”-Elicom AB är ett väl positionerat bolag i ett segment som jag tror mycket på och planerar att investera ytterligare i.”

Om ni önskar mer information om affären får ni gärna kontakta projektledare Ola Flodin på  ola.flodin@weibull.se. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: