Engelbrektsboden förvärvas av Baby Invest i Malmö

Engelbrektsboden är en butikskedja med ett brett sortiment av fritids- och vardagskläder för den prismedvetne konsumenten.

Verksamheten startades redan 1926 och idag finns Engelbrektsboden på tre orter i Skåne: i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Runsvengruppen som ägt företaget sedan 1989 tog under 2010 beslutet att avyttra Engelbrektsboden för att istället satsa fullt ut på koncernens andra dotterbolag ÖoB som vuxit kraftigt de senaste åren. I januari 2011 tog därför Baby Invest AB över verksamheten. Den nya ägaren kommer att utveckla Engelbrektsboden både genom utvidgat sortiment och eventuellt nyetableringar. Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i affären.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: