Fergin Sverige förvärvas av Indutrade

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Indutrade förvärvade samtliga aktier i Motalaföretaget Fergin Sverige AB.

Fergin säljer ett brett sortiment av kapslade belysningsarmaturer för belysning i krävande miljöer. Kunderna återfinns bland annat inom offentlig miljö, infrastruktur och allmän verkstadsindustri. Tillträdet var den 10 september och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions.

Indutrade är en internationell industrikoncern som marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Koncernen är organiserad i sex affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Tecknology samt Special Products. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm och koncernen omsatte 9 746 mkr år 2014.

Om ni önskar mer information om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Weibull direkt på 0761-260307 eller ola.weibull@weibull.se. Anders Steén på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: