Grimstorps Byggkomponenter AB förvärvas av Teqnion

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Teqnion förvärvade samtliga aktier i Grimstorps Byggkomponenter AB (GBK).

GBK
GBK bildades 1997 och har sedan dess försett byggindustrin med högkvalitativa byggkomponenter och husstommar. Husstommarna tillverkas till både fristående hustillverkare samt till det egna varumärket Nässjöhus. Tillverkning av huskomponenter samt stommar för radhus och mindre flerfamiljshus är också en stor del av verksamheten. Företaget har idag etablerat sig som en viktig partner till fler av landets ledande byggföretag och husfabrikat.  De är kända för att vara en flexibel aktör som levererar kostnadseffektiva byggsatser med korta ledtider och säkra leveranser.

Säljarna Håkan Wahlberg och Magnus Franzén kommer fortsätta att arbeta vidare i sina nuvarande roller.

Teqnion
Teqnion är en svensk industrihandelskoncern med en omsättning på ca 200 MSEK och 15 MSEK i rörelsevinst. Sedan starten 2006 har de skapat en företagsgrupp bestående av åtta dotterbolag. Samtliga dotterbolag verkar inom smala tekniknischer för industrin i Norden, inom branscher som laboratorieutrustning, el, design och verkstad. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamheten samt ökning av tillväxten genom förvärv.

 

Önskar ni veta mer om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Flodin på +46 (0)73 43 54 509.

 

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: