Hem1 Sydost AB förvärvas av Teqnion AB

Karlskronabaserade bostadsbyggaren Hem1 Sydost AB får Teqnion som ny ägare. Teqnion har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i HEM1 Sydost AB och tillträder aktierna idag den 24:e april 2019.

HEM1 är en växande bostadsbyggare med en årsomsättning (2018) på ca 75 mkr. Företaget erbjuder totalentreprenad inom bostadsbyggnadssegmentet. Detta innebär design, försäljning, tillverkning och projektledning av kundanpassade bostäder inom tre affärssegment:

  • Nyckelfärdiga villor
  • Grupphus och projekt
  • Husstommar till både privatpersoner och professionella beställare

Teqnion AB är en svensk industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. Teqnion grundades 2006 och noterades i april 2019 på Nasdaq First North.

Förvärvet kommer även att komplettera Teqnions elementtillverkning av husstommar som sker i dotterbolaget Grimstorps Byggkomponenter AB. Genom Hem1 tillförs nu ytterligare ett starkt varumärke och en fin marknadsposition på husmarknaden i södra Sverige.

”HEM1 är ett fantastiskt fint bolag med kunniga och duktiga medarbetare som verkligen värnar om sina kunders husprojekt. Det finns en stolthet för kvalitet och kundnöjdhet i bolaget som jag tycker mycket om. Vi kommer att stötta HEM1 i bolagets fortsatta tillväxt och tillsammans med gänget i Karlskrona kämpa för att stärka bolagets position på marknaden.”, säger Johan Steene VD för Teqnion.

”Jag är väldigt glad över att kunna fortsätta utveckla HEM1 tillsammans med Teqnion. Det finns en ömsesidig förståelse mellan oss kring hur bolag och människor ska fungera tillsammans. Nu tar vi HEM1 till nästa nivå!”, säger Mikael Löfqvist VD på HEM1.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och om ni vil få mer information får ni gärna kontakta projektledare Tobias Lundin. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet som legal rådgivare.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB