Hiotlabs AB förvärvas av Polygon

Polygon har den 25 maj skrivit avtal om att förvärva Hiotlabs AB. Hiotlabs är ett svenskt bolag som erbjuder teknologiska lösningar baserade på IoT och Machine Learning för att förebygga vattenskador. Bolaget erbjuder hård- och mjukvara för försäkringsbranschen för att minska skadekostnader med hjälp av uppkopplade vattensensorer. Lösningen ska upptäcka och förhindra vattenskador i byggnader.

Polygon Group är en ledande global aktör inom skadekontroll för byggnader. Bolaget Polygon finns etablerade på tre kontinenter och i 14 länder. Med 4 500 servicetekniker arbetar gruppen för att förebygga och avhjälpa bland annat vatten- och brandskador samt fukt- och miljöproblem i byggnader.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen och om ni har några frågor om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Weibull.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: